Chi tiết gói cước
6V120
2GB/Ngày+20p/cuộc nội mạng+50p Ngoại mạng
720000 VNĐ/6 tháng
Giới thiệu


- Ưu đãi (tại mỗi chu kỳ 30 ngày): Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng; 50 phút ngoại mạng; 60GB (2GB/ngày)

  Cú pháp nhắn tin:
gửi


- Ưu đãi (tại mỗi chu kỳ 30 ngày): Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng; 50 phút ngoại mạng; 60GB (2GB/ngày)

- Ưu đãi (tại mỗi chu kỳ 30 ngày): Miễn phí 20 phút/cuộc gọi nội mạng; 50 phút ngoại mạng; 60GB (2GB/ngày)
Kiểm Tra Lưu lượng soạn: KTTK gửi 191 Hủy gói soạn HUY 6V120 Gửi 191