Chi tiết gói cước
ECOD50
3GB
50000 VNĐ/30 ngày
Giới thiệu

+ 3GB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày (đối với Thuê bao trả trước) hoặc hết tháng (đối với Thuê bao trả sau). Hết 3GB , dừng truy cập.

+ Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

+ 3GB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày (đối với Thuê bao trả trước) hoặc hết tháng (đối với Thuê bao trả sau). Hết 3GB , dừng truy cập.

+ Gói cước gia hạn khi hết chu kỳ.

3GB lưu lượng tốc độ cao, sử dụng trong 30 ngày
Hủy gói cước soạn HUY ECOD50 gửi 191 Kiểm tra lưu soạn KTTK gửi 191