Chi tiết gói cước
MIMAX450
45GB
450000 VNĐ/6 tháng
Giới thiệu

3G/4G Với 450000đ Quý khách có 45GB lưu lượng sử dụng trong 6 thang moiix tháng có 5GB. Hết 45GB tốc độ cao sử dụng với tốc độ thường.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

3G/4G Với 450000đ Quý khách có 45GB lưu lượng sử dụng trong 6 thang moiix tháng có 5GB. Hết 45GB tốc độ cao sử dụng với tốc độ thường.

45GB data sử dụng trong 6 tháng. Mỗi tháng 5GB
Hủy gói cước Soạn HUY MIMAX450 gửi 191 Kiểm tra lưu lượng soạn KTTK gửi 191