Chi tiết gói cước
UMAX300
30GB
300000 VNĐ/30 ngày
Giới thiệu

UMAX300: Là gói cước 3G/4G , dùng cho TB trả trước, trả sau đang sử dụng sim 3G/4G và máy 3G/4G. Với 300.000đ Quý khách sẽ sử  dụng 30GB lưu lượng tốc độ cao 4G, sử dụng trong 30 ngày (với thuê bao trả trước) và theo chu kỳ tháng (với thuê bao trả sau). Hết 30GB sử dụng tốc độ bình thường

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

UMAX300: Là gói cước 3G/4G , dùng cho TB trả trước, trả sau đang sử dụng sim 3G/4G và máy 3G/4G. Với 300.000đ Quý khách sẽ sử  dụng 30GB lưu lượng tốc độ cao 4G, sử dụng trong 30 ngày (với thuê bao trả trước) và theo chu kỳ tháng (với thuê bao trả sau). Hết 30GB sử dụng tốc độ bình thường

Không giới hạn lưu lượng!
Hủy gói cước soạn HUY UMAX300 gửi 191