Chi tiết gói cước
F120U
Gọi nội mạng<10p/Cuộc+40 phút ngoại mạng +7GB
120000 VNĐ/30 ngày
Giới thiệu

+ Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng + 40 phút ngoại mạng +7GB data (hết 7GB giảm xuống tốc độ thấp).  áp dụng đối với TB kích hoạt từ 16/11/2018 đến 31/08/2019: 31/08/2020.
 

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

+ Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng + 40 phút ngoại mạng +7GB data (hết 7GB giảm xuống tốc độ thấp).  áp dụng đối với TB kích hoạt từ 16/11/2018 đến 31/08/2019: 31/08/2020.
 

+ Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng + 40 phút ngoại mạng +7GB data (hết 7GB giảm xuống tốc độ thấp)
Soạn tin HUY F120U gửi 191, đợi tin nhắn tổng đài gửi về, soạn Y gửi 191 để xác nhận Kiểm tra lưu lượng soạn KTTK gửi 191