Chi tiết gói cước
ST120
28GB
120000 VNĐ/28 ngày
Giới thiệu

Với 120.000đ Quý khách có 28GB data sử dụng trong 28 ngày hết lưu lượng dừng truy cập

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Với 120.000đ Quý khách có 28GB data sử dụng trong 28 ngày hết lưu lượng dừng truy cập

+28GB sử dụng trong 28 ngày kể từ ngày đăng ký
Soạn tin HUY ST120 gửi 191, đợi tin nhắn tổng đài gửi về, soạn Y gửi 191 để xác nhận Kiểm tra lưu lượng soạn KTTK gửi 191