Chi tiết gói cước
ECOD20
1.5GB
20000 VNĐ/30 ngày
Giới thiệu

Giá cước: 20.000đ/chu kỳ (Đối với thuê bao trả sau: Đăng ký gói từ ngày 21 đến cuối tháng sẽ giảm 50% phí gói và có 50% lưu lượng)

Ưu đãi:

- Có ngay 1.5GB/chu kỳ, hết lưu lượng ngừng truy cập.

- Gói cước gia hạn sau 30 ngày với thuê bao trả trước, khi hết tháng với thuê bao trả sau.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Giá cước: 20.000đ/chu kỳ (Đối với thuê bao trả sau: Đăng ký gói từ ngày 21 đến cuối tháng sẽ giảm 50% phí gói và có 50% lưu lượng)

Ưu đãi:

- Có ngay 1.5GB/chu kỳ, hết lưu lượng ngừng truy cập.

- Gói cước gia hạn sau 30 ngày với thuê bao trả trước, khi hết tháng với thuê bao trả sau.

- Có ngay 1.5GB/chu kỳ, hết lưu lượng ngừng truy cập.
Soạn tin HUY ECOD20 gửi 191, đợi tin nhắn tổng đài gửi về, soạn Y gửi 191 để xác nhận Kiểm tra lưu lượng soạn KTTK gửi 191