Chi tiết gói cước
ECOD10
500MB
10000 VNĐ/30 ngày
Giới thiệu

Giá cước: 10.000đ/chu kỳ (Đối với thuê bao trả sau: Đăng ký gói từ ngày 21 đến cuối tháng sẽ giảm 50% phí gói và có 50% lưu lượng)

Ưu đãi:

- Có ngay 500MB/chu kỳ, hết lưu lượng ngừng truy cập.

- Gói cước gia hạn khi hết 30 ngày với trả trước hoặc hết tháng với trả sau.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Giá cước: 10.000đ/chu kỳ (Đối với thuê bao trả sau: Đăng ký gói từ ngày 21 đến cuối tháng sẽ giảm 50% phí gói và có 50% lưu lượng)

Ưu đãi:

- Có ngay 500MB/chu kỳ, hết lưu lượng ngừng truy cập.

- Gói cước gia hạn khi hết 30 ngày với trả trước hoặc hết tháng với trả sau.

Có ngay 500MB/chu kỳ, hết lưu lượng ngừng truy cập.
Soạn tin HUY ECOD10 gửi 191, đợi tin nhắn tổng đài gửi về, soạn Y gửi 191 để xác nhận Kiểm tra lưu lượng soạn KTTK gửi 191