Chi tiết gói cước
ST70N
90GB/30 ngày ( Mỗi ngày có 3GB data)
70000 VNĐ/30 ngày
Giới thiệu

Gói cước: ST70N 70.000đ/tháng

Ưu đãi: 90GB/30 ngày, mỗi ngày 3GB data sử dụng tốc độ cao.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Gói cước: ST70N 70.000đ/tháng

Ưu đãi: 90GB/30 ngày, mỗi ngày 3GB data sử dụng tốc độ cao.

90GB/30 ngày, mỗi ngày 3GB data sử dụng tốc độ cao.
Soạn tin HUY ST70N gửi 191, đợi tin nhắn tổng đài gửi về, soạn Y gửi 191 để xác nhận Kiểm tra lưu lượng soạn KTTK gửi 191