Chi tiết gói cước
ST50N
45GB/30 ngày ( mỗi ngày có 1.5GB)
50000 VNĐ/30 ngày
Giới thiệu

Giá cước: 50.000đ/tháng

Ưu đãi:  - 1.5GB data  sử dụng trong ngày, 45GB trong tháng

 

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Giá cước: 50.000đ/tháng

Ưu đãi:  - 1.5GB data  sử dụng trong ngày, 45GB trong tháng

 

Ưu đãi:  - 1.5GB data  sử dụng trong ngày, 45GB trong tháng
Soạn tin HUY ST50N gửi 191, đợi tin nhắn tổng đài gửi về, soạn Y gửi 191 để xác nhận Kiểm tra lưu lượng soạn KTTK gửi 191