Chi tiết gói cước
12eST120
336GB + free gói DV Game liên quân mobile
1440000 VNĐ/336 ngày
Giới thiệu

Với 1.440.000 đồng quý khách có 28GB sử dụng trong 336 ngày tính từ ngày đăng ký. Ngoài ra quý khách còn được miển phí chơi và xem stream Liên Quân Mobile trong 336 ngày

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Với 1.440.000 đồng quý khách có 28GB sử dụng trong 336 ngày tính từ ngày đăng ký. Ngoài ra quý khách còn được miển phí chơi và xem stream Liên Quân Mobile trong 336 ngày

336GB data và miển phí chơi và xem streamLieen Quân Mobile trong 336 ngày.
336GB data và miển phí chơi và xem streamLieen Quân Mobile trong 336 ngày.