Chi tiết gói cước
eST120
28GB + free gói DV Game liên quân mobile
120000 VNĐ/28 ngày
Giới thiệu

Với 120.000 đồng quý khách có 28GB sử dụng trong 28 ngày tính từ ngày đăng ký. Ngoài ra quý khách còn được miển phí chơi và xem  stream Liên Quân Mobile trong 28 ngày.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Với 120.000 đồng quý khách có 28GB sử dụng trong 28 ngày tính từ ngày đăng ký. Ngoài ra quý khách còn được miển phí chơi và xem  stream Liên Quân Mobile trong 28 ngày.

28GB data và miển phí chơi và xem  streamLieen Quân Mobile trong 28 ngày.
28GB data và miển phí chơi và xem  streamLieen Quân Mobile trong 28 ngày.