Chi tiết gói cước
XL90U
9GB data (hết 9GB giảm băng thông).
90000 VNĐ/30 ngày
Giới thiệu

Với  90.000đ  Quý khách được sử dụng 30 ngày - 9GB data (hết 9GB giảm băng thông).
 

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Với  90.000đ  Quý khách được sử dụng 30 ngày - 9GB data (hết 9GB giảm băng thông).
 

9GB data (hết 9GB giảm băng thông).
Hủy gói soạn : HUY XL90U gửi 191