Chi tiết gói cước
F120U
MP 10 phút/cuộc nội mạng+40p ngoại mạng - 7GB data
120000 VNĐ/30 ngày
Giới thiệu

Với  120.000đ Quý khách được sử dụng trong 30 ngày - Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng; - 40 phút ngoại mạng; - 7GB data (hết 7GB giảm băng thông).

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Với  120.000đ Quý khách được sử dụng trong 30 ngày - Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng; - 40 phút ngoại mạng; - 7GB data (hết 7GB giảm băng thông).

Miễn phí 10 phút/cuộc gọi nội mạng; - 40 phút ngoại mạng; - 7GB data (hết 7GB giảm băng thông).
Hủy gói soạn : HUY F120U gửi 191