Chi tiết gói cước
ST200
60GB/30ngày+MP nội mạng< 20p/cuộc+200p ngoại mạng
200000 VNĐ/30 ngày
Giới thiệu

Với 200k/30 ngày Quý khách được khuyến mãi 60GB/30ngày mỗi ngày có 2G +Miển phí gọi nội mạng< 20p/ cuộc+200p ngoại mạng

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Với 200k/30 ngày Quý khách được khuyến mãi 60GB/30ngày mỗi ngày có 2G +Miển phí gọi nội mạng< 20p/ cuộc+200p ngoại mạng

Với 200k/30 ngày Quý khách được khuyến mãi 60GB/30ngày mỗi ngày có 2G +Miển phí gọi nội mạng< 20p/ cuộc+200p ngoại mạng
Hủy gói : Soạn tin HUY ST200 gửi 191, đợi tin nhắn tổng đài gửi về, soạn Y gửi 191 để xác nhận Kiểm tra lưu lượng soạn KTTK gửi 191