Chi tiết gói cước
ST150
28GB/28 ngày+ Miển phí gọi nội mạng < 20p/cuộc
150000 VNĐ/28 ngày
Giới thiệu

Với 150k/28 ngày Quí khách được khuyến mãi 28GB/ 28ngày  + Miển phí  cuộc gọi <20p/cuộc gọi nội mạng

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Với 150k/28 ngày Quí khách được khuyến mãi 28GB/ 28ngày  + Miển phí  cuộc gọi <20p/cuộc gọi nội mạng

Với 150k/28 ngày Quí khách được khuyến mãi 28GB/ 28ngày  + Miển phí  cuộc gọi <20p/cuộc gọi nội mạng
Hủy gói : Soạn tin HUY ST!50 gửi 191, đợi tin nhắn tổng đài gửi về, soạn Y gửi 191 để xác nhận Kiểm tra lưu lượng soạn KTTK gửi 191