Chi tiết gói cước
ST120
28GB
120000 VNĐ/28 ngày
Giới thiệu

Với 120.000đ Quý khách có 28GB data sử dụng trong 28 ngày hết lưu lượng dừng truy cập

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Với 120.000đ Quý khách có 28GB data sử dụng trong 28 ngày hết lưu lượng dừng truy cập

Với 120.000đ Quý khách có 28GB data sử dụng trong 28 ngày hết lưu lượng dừng truy cập
Hủy gói soanjL HUY ST120 gửi 191 Kiểm tra lưu lượng soank KTTK gửi 191